Skip to Content

Уряд ухвалив прогноз макроекономічних показників 2020-2022 роки

Уряд ухвалив прогноз макроекономічних показників 2020-2022 роки

Be First!

15 травня Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінекономрозвитку Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки.

Прогнозні показники на 2020-2022 роки розроблені за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки України протягом 2016-2018 років, а також оцінках поточної економічної ситуації та припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.

Цей сценарій є продовженням базового сценарію прогнозу, закладеного до державного бюджету на 2019 рік, який розроблений для продовження втілення реформ у відповідності з пріоритетами, визначеними у стратегічних документах Уряду та спрямованими на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

“Україна отримала макроекономічний прогноз на три роки, який вперше стане базою для формування трирічної Бюджетної декларації в рамках переходу до середньострокового бюджетування. Це спрятиме ефективнішому втіленню реформ та визначенню пріоритетів державного фінансування: безпеки і оборони, енергоефективності, інфраструктури, АПК, децентралізації соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури. А ще трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно відобразиться на поступовому зростанні економіки України та доходів громадян”, – коментує показники Степан Кубів.

Представлений у прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки, які відрізняються між собою рівнем інтенсивності підвищення соціальних стандартів, від чого у свою чергу залежатиме динаміка основних макропоказників української економіки на прогнозний період.

Згідно з варіантом 1 у 2020 році прогнозує зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% у 2021 році, 5,3% у 2022 році.

Згідно з варіантом 2 у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році – на 3,6%, у 2022 році – на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% у 2021 році, 7% у 2022 році.

Варто відзначити, що на період 2020-2022 років прогнозується подальша реалізація зусиль у напрямку розширення та диверсифікації українського експорту через поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС, Азії та Африки, на фоні прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки у 2020-2022 роках та утримання помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*