Skip to Content

Енергетика під час війни: як системи управління активами надають ефективні рішення для енергетики

Енергетика під час війни: як системи управління активами надають ефективні рішення для енергетики

Be First!

Як автоматизація процесів управління активами допомагає енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення

У сфері енергетики наявна значна кількість критичних активів, якими необхідно управляти ефективно, зокрема, планувати і вчасно виконувати технічне обслуговування та ремонти, щоб зменшити незаплановані простої та збільшити доступність обладнання.

Потрясіння спричинені війною в Україні показали, як автоматизація процесів управління активами допомагає оперативно реагувати на аварії та забезпечувати стабільність енергетичної системи.

Впровадження систем управління активами (англ. Enterprise Asset Management, далі – “EAM”) стає невід’ємною частиною успішної діяльності підприємств в сучасних реаліях.

ЕАМ систему варто розглядати як цілісний комплекс функціональних елементів (модулів), які мають злагоджено працювати як єдине рішення для забезпечення надійності обладнання та безперервності його роботи.

З початку повномасштабного вторгнення та масованих обстрілів об’єктів інфраструктури основний акцент був спрямований в бік вирішення нагальних питань для уникнення загрози зупинки обладнання, наслідком чого міг бути блекаут.

У цьому контексті використання ЕАМ системи допомогло та допомагає вирішити низку нових викликів, які раніше не були такими актуальними.

Швидкий пошук аналогів обладнання. Автоматизований процес ведення бази даних обладнання з детальними характеристиками допомагає в пошуках аналогів для пошкодженого внаслідок воєнних дій енергетичного обладнання підстанцій, ліній і т.д.

Зокрема, автотрансформатор 220 кВт має понад 50 важливих характеристик. ЕАМ допомагає швидко знайти аналоги такому обладнанню.

Оперативне визначення пріоритетів технічного обслуговування та ремонтів обладнання в умовах обстрілів. Оперативності вдалося досягти шляхом переходу на електронні журнали інцидентів та технологічних порушень, завдяки чому знизилась залежність від паперових документів та від людського фактору.

Обмежені ресурси та час на виконання інспекційних робіт. Ключовою складовою підвищення ефективності інспекційних робіт стали мобільні додатки, які використовуються під час оглядів об’єктів енергетики.

Вони дозволяють відстежувати стан обладнання та доступність ресурсів в реальному часі, реєструвати інциденти, планувати технічне обслуговування та ремонти, забезпечувати доступ до даних та необхідної технічної документації безпосередньо на місці знаходження об’єкта (без потреби відвідування офісу).

Такі мобільні додатки кросплатформенні і працюють як на Android, так і на iOS.

Кількість викликів, пов’язаних з військовою агресією, постійно зростає. При цьому сучасна ЕАМ система є досить гнучкою і здатна допомогти в їх вирішенні.

Використання EAM в енергетичній галузі стає ключовим елементом стратегії, який допомагає оптимізувати процеси, збільшити надійність та забезпечити дотримання нормативів, що є важливими для успішної роботи в цій галузі.

Впровадження EAM: сильні сторони та особливості імплементації у воєнних умовах

EAM система дозволяє приймати швидкі та правильні рішення навіть під час воєнних дій та масштабних руйнувань, завдяки актуальній та повній базі даних обладнання і нормативів та автоматизованих бізнес процесів.

Наприклад, якщо відбувається руйнування об’єкту інфраструктури чи пошкодження обладнання, ЕАМ система надасть достовірну інформацію про обладнання та історію його обслуговування, дозволить ефективно спланувати та управляти виконанням робіт з відновлення, чи надасть аналітику щодо необхідності відновлення.

Також, система допоможе вести облік переміщення активів у процесі відновлення. Великою перевагою є те, що працювати з системою та необхідними даними можна віддалено. Така адаптивність системи до потреб компанії може стати надзвичайно корисною, враховуючи складні умови на місцях.

Систему також можна швидко кастомізувати для збору інформації та створення бази даних про пошкодження інфраструктурних об’єктів та оцінки пошкоджень.

Є можливість додавати фото та відеозаписи, прикріпити складені протоколи та інші важливі документи, що є критичними для оцінки та відновлення пошкоджених об’єктів.

Система управління активами – користь у повоєнному відновленні

EAM є важливою складовою в контексті повоєнного відновлення енергетичних об’єктів та цивільної інфраструктури у наступних напрямах:

  • Інвентаризація активів. EAM система допоможе створити базу даних інвентаризації всіх активів, таких як будівлі, обладнання, транспортні засоби, комунікаційні мережі, дороги тощо, що пошкоджені чи зруйновані під час війни.
  • Планування обслуговування та ремонтів. EAM допомагає створити плани обслуговування та ремонтів для активів, щоб їхні функціональність та надійність були відновлені якнайшвидше.
  • Моніторинг стану активів. Система дозволяє в режимі реального часу відстежувати стан активів та прогнозувати і вчасно виявляти можливі проблеми. Такі технології ЕАМ систем як Штучний інтелект (АІ) та Машинне навчання (ML) відкривають широкі можливості щодо моніторингу стану активів, прогнозування відмов та інших проблем з активами.
  • Управління запасами та постачаннями. EAM допомагає впорядкувати запаси та матеріали для відновлення активів та проведення ремонтів.
  • Оптимізація ресурсів. EAM дозволяє ефективно використовувати ресурси, визначити пріоритети та планувати дії для відновлення активів.
  • Аналітика та звітність. Система надає можливість аналізу даних для прийняття обґрунтованих рішень та генерації звітів для контролю та звітності.
  • Моніторинг витрат. EAM допомагає відстежувати витрати на відновлення та обслуговування активів, що важливо для ефективного використання обмежених ресурсів.
  • Збереження інформації. EAM система допомагає зберігати важливі дані про активи та робити їх доступними для відновлення в майбутньому.

Як бачимо, ЕАМ системи допомагають вирішити низку викликів, що стоять перед керівниками підприємств енергетики та цивільної інфраструктури, як в мирний час, так і під час війни чи інших надзвичайних подій.

Що є запорукою успішного впровадження та експлуатації ЕАМ системи?

З огляду на досвід та світові практики, проєкти впровадження і подальша експлуатація ЕАМ системи часто потребують не тільки виконання налаштувань системи, але й проведення низки консультаційних робіт, які забезпечать максимальне використання переваг ЕАМ.

По-перше, проєкт слід починати з побудови цільової операційної моделі ЕАМ в компанії. На початку проєкту у підприємства є унікальний шанс покращити бізнес-процеси ЕАМ та функцію ЕАМ вцілому.

В межах побудови операційної моделі ЕАМ зазвичай розробляють цільові бізнес-процеси, рольову модель функції ЕАМ, необхідні регламенти, а також план переходу від існуючої до майбутньої цільової операційної моделі. Завдяки цьому, далі в ЕАМ системі будуть автоматизовуватись бізнес-процеси на вищому рівні зрілості.

Не менш важливим є завдання з вибору ЕАМ системи. Кожне підприємство має унікальну ІТ-інфраструктуру та ландшафт існуючих інформаційних систем, які потрібно враховувати.

При виборі ЕАМ системи треба враховувати не тільки функціональні вимоги та вартість системи, але й інші фактори, такі як: ІТ-стратегія підприємства, плани щодо програми цифрової трансформації, вартість володіння та розвитку системи, тренди та можливості технологічної платформи тощо.

Розробка індивідуальної методики оцінки допоможе вибрати найоптимальніший варіант.

З огляду на рівень розвитку ІТ в Україні, підприємства енергетики часто вже експлуатують якусь ЕАМ систему. В таких випадках доцільним буде провести аудит ЕАМ системи. Результатами такого аудиту будуть рекоментації та обгрунтований план дій з покращення ЕАМ системи.

Отже, завдяки комплексному підходу до впровадження та експлуатації ЕАМ системи, коли комбінуються функціональні можливості системи та переваги консалтингових послуг, завдяки ефекту синергії підприємства енергетики можуть отримати максимальну користь від ЕАМ.

Автор: Юрій Рябоконь, старший менеджер, лідер напряму управління активами підприємства, EY в Україні.

About Author

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*